קצת מספרים…

0
שנות נסיון
0
בריתות
למעלה מ60,000 בריתות במהלך השנים
0
בריתות ביום אחד!!!
לגילאי שנתיים עד חמישים ביום הארוך ביותר
0
הנימול המבוגר ביותר.
0
גרם
הנימול הכבד ביותר
0
בריתות לשלישיות
0
הסנדק הקשיש ביותר
0
גרם
משקל התינוק הקטן ביותר
0
משפחות שזכו לברית עשירית עלינו
0%
מבאי מרכז הבריתות
פרסונל רפואי
טוקיו
הברית הרחוקה ביותר
שנחאי
הנימול הרחוק ביותר שהגיע
שפת הים
בבת ים
המקום ההזוי ביותר