ברית בשבתות וחגים

מבצעים ברית בשבת/חג ואפילו ביום כיפור בתנאים הבאים:

א. זהו היום השמיני ללידה רגילה ולא ניתוח קיסרי.
ב. לצורך הברית לא יהיה כלל: חילול שבת/חג כולל אפילו ע"י אורח אחד !!!
לא יהיו נסיעות, בישול, צילומים וכו'.

במידה ותנאים אלה לא מתקיימים במלואם ממליצים רוב פוסקי ההלכה
לדחות את הברית ליום חול.
בנוסף, בשבת / חג אין אפשרות לבצע הרדמה מקומית.