הוראות לאורחים

שלום לבאי מרכז הבריתות  שלנו, הורים ואורחים.

מפאת גודל המקום מספר האורחים כולל ההורים לא יעלה על 10.

אנא הגיעו אלינו בלבוש צנוע , המכבד את האירוע. (במרכז הבריתות קר יחסית).

הגיעו כ 10 דקות לפני הזמן שנקבע. הכנסו אל תוך המרפאה, התגודדות בחוץ מפריעה לשכנים.

חניה
  • ברחוב וולפסון 1 להורים בלבד
  • לאורך רחוב וולפסון
  • ברחוב גרשטנקורן 18, 3 מקומות חנייה בבנין, פתיחת המחסום ע"י טלפון מהמרפאה
  • ברחבת החנייה של "בית בגנו" ברחוב גוטליב 6, פתוח חופשי, לשים פתק עם שם: ד"ר גונן

נא לא להכניס אלינו אוכל או שתיה משום סוג, פרט ליין או מיץ ענבים.תודתנו מראש.